Köpa PON

Kunskap är vägen till ett lyckat hundköp!

Det finns ingen bättre känsla än den när man står där med sin nya valp och familjemedlem, oavsett om det är första gången eller om det är en välbekant situation.

Vägen till detta ögonblick är ofta lång och förberedelserna många för både valpköpare och uppfödare.

Som valpköpare finns det några viktiga saker att tänka på, det finns många Internetsidor med information och det finns ännu fler böcker. Vi på PON Care har därför gjort en liten sammanställning av vad vi tycker är det viktigaste att tänka på när du skall köpa en PON-valp.

Information om PON-valpen
Ett bra redskap att använda när man skall välja valp i Sverige är Svenska Kennelklubbens (SKK) hunddata och  avelsdata, här kan man läsa det mesta om föräldrarna och släktingarna till blivande valpar. Du kan även finna information om de test som utförts och de utställningar och tävlingar hundarna deltagit i.

Vi på PON Care anser att föräldrarna till en blivande PON-valp skall vara;
– Ögonundersökta utan anmärkning med tanke på sannolikt ärftliga ögonsjukdomar.
– Ögonundersökta med ögonspegling, skall vara utfört före första parning.
– Ögonundersökning med ögonspegling skall ske årligen på avelsdjur fram till 12 års ålder.
– Obligatoriska sköldkörteltest (TgAA+TSH+Fritt T4/T4) utförs tidigast vid fyllda 2 års ålder, därefter vid fyllda 4 år samt fyllda 6 år. TgAA resultatet ska vara negativt och TSH samt Fritt T4/T4 inom referensvärden.
– Minst 24 månader vid parningstillfället. De får lämna max 2 kullar innan fyllda 4 år.

– Hundar som inte går i avel bör också ögonspeglas några gånger under livet, lämpliga tidpunkter är vid 2 och 3 och 7 års ålder eller senare.

PON Cares ögonundersökningsrekommendationer grundar sig på det faktum att det i dagsläget inte finns några andra redskap för att hitta PRA-fall hos rasen än genom att utföra fullständiga ögonundersökningar som inkluderar ögonspegling. Vi vet idag inte exakt när symtom/sjukdomstecken på PRA kan upptäckas med ögonspegling men vi misstänker att det är förhållandevis sent i livet hos de hundar som bär på sjukdomsanlag. När man köper valp är det således av vikt att båda föräldradjuren är ögonundersökta/speglade och befunnits vara fria från PRA eller andra ärftliga ögonsjukdomar.

Fullständiga ögonundersökningar utan anmärkning av föräldradjuren är ingen garanti för att valpen inte kan utveckla PRA som vuxen men det minimerar risken till dess ett DNA-test för PON-rasen finns tillgängligt.

Det är viktigt att man kontrollerar mor- och farföräldrar så att även de uppfyller kraven. Om föräldrarna har haft tidigare kullar kan man också se hur de har utvecklats. Vi tycker också att det är viktig att föräldrarnas mentalitet är god. Detta kan man undersöka genom att studera föräldrarnas mentaltest men också genom att träffa mor och far till valpen. Härstamningen på valpen är också viktig, inavelsgraden på kombinationen skall vara låg för att undvika att nedärvbara sjukdomar sprids.

Att förbereda sitt hem och sin familj för en valp
En valp är lite som ett barn, det krävs tid, tålamod men framför allt mycket kärlek och omtanke. Man måste förbereda sitt hem och familj för den nya valpen. Allt man är rädd om måste ställas utom räckhåll, allt som valpen kan tugga på som är farlig måste plockas bort. Om man är en familj med barn måste man förbereda dem på att det kommer en ny medlem som i början av vistelsen behöver tid att vänja sig vid sitt nya hem.

Vidare läsning som vi rekommenderar;

Svenska Kennelklubben

Svenska Kennelklubben – Att köpa hund

Svenska Kennelklubben – Hunddata

Svenska Kennelklubben – Avelsdata

Svenska Brukshundsklubben

En sida som har det mesta www.canis.se