Partners

Vår verksamhet har under årens lopp varit helt ideell och utan hjälp från våra partners hade detta projekt inte varit möjligt.

Stort tack till er alla som på ett eller annat sätt stöttat föreningen PON Care!

Johan Isacson
PON Care