Svenska Kennelklubben

Svenska Kennelklubben, SKK är hundägarnas riksorganisation och företräder alla hundar, hundägare och hundälskare i Sverige. Med våra drygt 300 000 medlemmar är vi en av landets största intresseföreningar. Vi sprider information, utbildar och väcker debatt – och visar på den stora glädjen och nyttan med hund!

Svenska Kennelklubben bildades 1889 av en grupp adelsmän och jägare med syftet att ta vara på goda jakthundars egenskaper. I dag är de allra flesta av våra medlemmar vanliga hundägare, privatpersoner som har hund för nöjes skull. Men här finns också många uppfödare, jägare och personer som arbetar med hundar på olika sätt. Basen i vår organisation är de länsklubbar, specialklubbar och rasklubbar som finns runt om i landet. De bedriver en bred verksamhet och arrangerar årligen hundratals olika utställningar, prov och tävlingar.

Svenska Kennelklubbens kansli ligger i Stockholm och har 70 anställda som sköter administrationen av organisationen och ger stöd och råd till medlemmarna.

www.skk.se