Swedbank

Swedbank har sina rötter i den svenska sparbanksrörelsen, vars historia sträcker sig tillbaka till 1820. Närheten till kunden och det lokala samhället har varit i fokus ända sedan starten. Vårt syfte är att främja en sund och hållbar ekonomi för de många. Detta innebär att vi verkar för en balanserad ekonomi som ger välbefinnande både för individen och för samhället i stort.

Swedbank är en fullsortimentsbank för såväl privatpersoner som företag på hemmamarknaderna i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Vår huvudaffär omfattar majoriteten av privatpersoner samt små och medelstora företag. Vi tror på en traditionell bankmodell där nära kundrelationer och rådgivning sätts i centrum. Fokus ska ligga på våra kunders behov och önskemål – inte på våra produkter.

www.swedbank.se