PON-ägare

Vi söker nu dig som är PON-ägare. För att kunna avla bort denna ögonsjukdom och för att kunna hjälpa hundrasen PON så behöver vi samla in så mycket fakta som möjligt och hitta de hundar som har eller bär på anlag för denna form av PRA, det är i detta viktiga arbete vi nu behöver din hjälp.

Äger du en (eller flera) PON, äldre än 2 år, så ber vi dig höra av dig för att boka en specialistundersökning av din PON-hunds ögon genom att maila:
marika.svensson@blastjarnan.se

Följande Djursjukhus (i Sverige) görs undersökningen på:

Blå Stjärnans Djursjukhus
Gjutjärnsgatan 4, Göteborg
Telefon 031-65 35 00

eller…

Djurakuten i Stockholm
Kungstensgatan  58
Telefon 08-30 19 00

Bor du i ett annat land än Sverige så maila: international@poncare.se
så skall vi försöka hitta en lokal veterinär som kan hjälpa dig att undersöka din hunds ögon.

Undersökningen görs utan obehag för hunden med speciell mikroskopi. Observera att denna undersökning omfattar lite mer än traditionell ”ögonlysning” och görs endast av specialutbildade veterinärer i detta projekt. Projektet är sponsrat så att du får ett subventionerat pris* på undersökningen av ögonen. Professor Kristina Narfström kan be om blodprov från utvalda hundar men kostnaden för detta står SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) för. Hos vissa hundar görs en speciell test av näthinnefunktionen (ERG) och om det skulle bli aktuellt står detta projekt för den kostnaden (kostar vanligtvis SEK 6.000:-).

Kan du inte ta dig till någon av dessa djursjukhus så kontakta PON Care så att vi vet att det finns fler PON-hundar att testa.

Kontaktpersoner i vårt PRA-projekt:

Veterinär (för frågor & tidsbokning)
Marika Svensson
marika.svensson@blastjarnan.se

Genetiker (SLU)
Tomas Bergström
tomas.bergstrom@slu.se

Forskningsansvarig
Professor Kristina Narfström

*Subventionerat pris på Blå Stjärnan SEK 450:- eller på Djurakuten SEK 500:-